Skip to main content
regler for snerydning

Regler for snerydning

Hvornår har du snerydningspligt? Og hvad har du ellers af pligter, når det kommer til at rydde sne? Læs mere her på siden, og bliv klogere på, hvilke regler for snerydning du bør være opmærksom på. 

I Danmark er der regler for snerydning og saltning. Hvis uheldet er ude, og en person slår sig som resultat af utilstrækkelig snerydning, kan personen forlange erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste. Du kan også få bøder, hvis der er udført mangelfuld snerydning i et område, hvor du er ansvarlig. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvor ansvaret ligger, når snevejret melder sin ankomst – uanset om du er vicevært, ejer af en virksomhed, eller hvis du bor i andelsforening, lejebolig eller hus.

I den forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på reglerne for saltning. Men saltning er ikke bare saltning. Du kan nemlig bruge flere forskellige typer af salt, når du vil bekæmpe glatføre. Det handler dog om meget mere end bare glatførebekæmpelse. De enkelte salttyper påvirker nemlig også miljøet og den omkringliggende natur på vidt forskellig vis.

Få et overblik over reglerne for snerydning

Hvis du også synes, det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de regler for snerydning og saltning, der gælder for lige præcis din situation, så kan du blive klogere her på siden. Du kan også vælge at få en professionel snerydder ud i dit område.

Vælger du Snevagten til opgaven, sender vi altid en erfaren snerydder ud. Vi har mere end 10 års erfaring i at rydde sne for virksomheder landet over, og alle gældende regler for snerydning er vores bibel. Ring til os på 73 70 84 48 eller skriv til os på kundeservice@snevagten.dk, så giver vi dig et tilbud – eller prøv vores prisberegner, og få et hurtigt prisoverslag.

Se de specifikke regler for snerydning her

  

REGLER FOR SNERYDNING TIL VIRKSOMHEDER

Hvis du vil have snerydning og saltning i området omkring en virksomhed, er der en række regler, du skal være opmærksom på. Hvis en ansat eller kunde glider og falder på virksomhedens område som følge af manglende glatførebekæmpelse, så kan den pågældende arbejdsgiver eller virksomhedsejer ende med at være erstatningsansvarlig. Det er nemlig virksomhedens pligt at sørge for, at der er sikkert føre, hvor medarbejdere og kunder færdes. I praksis betyder det, at der altid skal være ryddet for sne omkring virksomheden, inden arbejdsdagen går i gang – uanset tidspunktet på døgnet.

Hos Snevagten udfører vi professionel snerydning af din virksomhed, institution eller organisation – også før klokken syv om morgenen.

Hvis du vil se en pris på snerydning og saltning, der passer til dit behov, kan du bruge vores prisberegner, der giver et nemt og hurtigt overblik.

Hvilke arealer har brug for snerydning og saltning, og hvornår er det nødvendigt?

Alt omkring snerydning og saltning vil altid være en individuel sag. Men som udgangspunkt skal alle adgange og udendørsarealer til og omkring din grund, der ligger inden for 10 meter fra ejendommens skel, sneryddes og saltes. Det gælder bl.a. indgange, indkørsler, fortove, trapper, gangarealer m.m.

Regler for snerydning på fortove

Mens vi er ved regler for snerydning på fortove, så er der et par ekstra forhold, du skal være opmærksom på. Alle fortove omkring virksomhedens grund skal være ryddet, så der er mindst halvanden meters fri passage. Hertil er det vigtigt, at der er ryddet for sne fra det øjeblik, den første medarbejder eller kunde møder ind i virksomheden, og til at sidste person går igen. Derudover er det et krav, at der skal være ryddet fra klokken 7 om morgenen til 22 om aftenen – medmindre virksomheden ligger ved et befærdet sted.

Regler for snerydning på befærdede steder

Der er tale om et befærdet sted, hvis der færdes mange mennesker i området omkring virksomheden efter klokken 22. Det kan fx være nær restauranter, barer, supermarkeder og butikker, der har døgnåbent. I sådanne tilfælde er det også her din virksomheds ansvar at udføre snerydning og glatførebekæmpelse efter klokken 22. Børnehaver og andre institutioner, der åbner før klokken 7, er ligeledes ansvarlige for at sikre farbare fortove og andre arealer fra åbningstidspunktet, sådan at børn, voksne, besøgende og de, der ellers går på fortovene, ikke falder.

Kig op efter istapper og sne på taget

Ligesom du er ansvarlig for, at fortove og andre arealer omkring virksomheden er farbare, så er det også dit ansvar at tage hånd om det, der befinder sig over os. Det er nemlig din pligt at sørge for, at istapper og sne fra taget er fjernet. Er det imidlertid ikke muligt, skal du afspærre området og advare om de potentielle risici ved hjælp af skiltning. Hvis du ikke overholder de krav, kan politiet give dig en bøde for utilstrækkelig vintervedligeholdelse.

REGLER FOR SNERYDNING I LEJEBOLIG

I afsnittet her kan du blive klogere på de gældende regler for snerydning i lejeboliger. Hvis du er lejer, gælder det generelt, at det er din udlejer – og altså den person, virksomhed eller forening, der ejer grunden – som bærer ansvaret for at udføre snerydning, saltning og glatførebekæmpelse.

Typisk er de gængse regler for snerydning i lejeboliger, at du bidrager til at betale jævnfør din lejekontrakt. Vær dog opmærksom på, at der i nogle lejekontrakter gælder andre regler, og at du som lejer også kan stå med vedligeholdelsespligten. Det er derfor altid en god idé at læse din lejekontrakt igennem, så du ved, hvem ansvaret ligger hos.

Er du lejer, og ønsker du selv at stå for snerydningen?

I nogle tilfælde kan du som lejer selv få lov til at stå for snerydning og glatførebekæmpelse mod til gengæld at betale mindre i husleje. Hvis du ønsker det, er det typisk en mulighed, at det bliver skrevet ind i lejekontrakten mellem dig og udlejer. Det kan ofte være en fordel for begge parter, da du som lejer kan spare penge, mens udlejer slipper for ansvaret med snerydningen.

Vær opmærksom på, at eventuelle erstatningskrav til hver en tid tilfalder udlejer – også selvom det ifølge lejekontrakten er lejeren, der står som ansvarlig for at overholde reglerne for snerydning. Det betyder også, at det altid vil være udlejeren, som står til ansvar, hvis en person falder og slår sig.

Snerydningsregler, hvis du som lejer er ansvarlig for at rydde sne

Hvis du som lejer står for at rydde sne omkring din lejebolig, gælder det, at fortove, trapper, indkørsler, opgange og lignende skal være ryddet for sne så hurtigt som muligt, efter der er faldet sne.

Det er et krav, at sneen bliver ryddet ti meter fra ejendommens skel. Der er dog undtagelser, og hvis der ligger en offentlig vej eller et offentligt område inden for de ti meter, så skal du kun rydde sne på den strækning. Bor du i en gågade eller ved en legeplads, skal der derimod ryddes sne i 2,5 meters afstand fra ejendommens skel.

Når du vil rydde sne på et fortov, er det hele fortovets bredde – eller som minimum 2 meter – der skal ryddes. Her er det vigtigt, at du flytter sneen i en vold på vejen langs rendestenen, så den hverken spærrer vejbane, cykelsti, færdselsovergange, brandhaner, lyskrydsinstallationer og lignende.

Hvornår skal der ryddes for sne?

Al snerydning og saltning skal ske i tidsrummet mellem klokken 7 og 22. Om søndagen gælder det fra klokken 8 om morgenen.

Tjek for særregler i din kommune

Der kan være særlige regler for snerydning, der gælder for lige netop det område, du bor i. Derfor er det altid en god idé at tjekke de gældende snerydningsregler på din kommunes hjemmeside.

REGLER FOR SNERYDNING I ANDELSBOLIG

Hvis du bor i en andelsboligforening, og fx vil have udført snerydning i København, så er det andelsforeningen, som står for, at alle gældende snerydningsregler bliver overholdt. Ligger din andelsbolig på en privat vej, er det fortsat foreningens ansvar at overholde de gældende regler for snerydning på privat fællesvej og den tilstødende kørebane. Hvis ejendommene ligger på offentlige veje, er det kommunens ansvar at stå for snerydning og saltning af kørebanen.

Snerydningsregler, hvis du er ansvarlig for at rydde sne ved en andelsbolig

Hvis det er dit ansvar at udføre snerydning og glatførebekæmpelse omkring en andelsboligforening, skal det ske på samtlige udendørs gangarealer (fortove, indgange, indkørsler, trapper og havegange) på andelsforeningens grund. Det gælder desuden også ti meter fra ejendommens skel, der hvor adgangen til grunden begynder.

Regler for snerydning på fortove

Når det kommer til fortove, skal der være ryddet for sne, så der er minimum halvanden meters fri passage til forbipasserende. Enhver sti eller fortov, der fungerer som indgang til andelsforeningens grund (såsom bagindgange), skal ligeledes have snerydning og saltning. Istapper og snedynger på tagene skal desuden ryddes, eller som minimum varsles om og spærres for.

Hvornår skal der ryddes for sne?

Snerydning og saltning skal ske mellem klokken 7 og 22. På søndage gælder reglen fra klokken 8 til og med klokken 22.

REGLER FOR SNERYDNING I EJERFORENING

Hvis du ejer en grund, er det dit ansvar at stå for snerydning og saltning af området. Ofte har ejer- og grundejerforeninger dog ansat en ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse i form af en professionel leverandør. Hvis det ikke er tilfældet, gælder de samme snerydningsregler som for andre grundejere.

Hvor skal du udføre snerydning omkring en ejerforening?

Snerydning og saltning skal ske på alle udendørs gangarealer (fortove, stier, havegange, trapper, indkørsler, indgange og bagindgange), der ligger på grunden. Det gælder også 10 meter ud fra ejendommens skel, fra der hvor der er adgang til grunden. På alle fortove omkring ejerforeningen skal der være ryddet for sne, så forbipasserende har fri gang på mindst halvanden meter. Vær opmærksom på, at også istapper eller snedynger på tagene enten helt skal fjernes, eller som minimum advares om og spærres af for.

Hvornår skal der ryddes for sne?

Som hovedregel gælder det, at der skal være udført snerydning og saltning af alle udendørs arealer på grunden mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. På søndage gælder reglen fra klokken 8 om morgenen.

REGLER FOR SNERYDNING SOM GRUNDEJERANSVARLIG

Som grundejer kan det koste dig dyrt at undlade at overholde dine vinterpligter i forhold til snerydning og saltning. Det er nemlig dit ansvar, at blandt andet det fortov, der støder op til din grund, er farbart. Og farbart betyder altså både, at der er ryddet sne, og at der er blevet saltet.

Bliv klogere på din snerydningspligt

Ejer du et hus eller en anden form for bygning, eller har du ansvaret for snerydning eksempelvis for en ejerforening, er det dit ansvar, at det ikke er farligt at færdes på grunden. Når du skriver under på skødet til dit hus, skriver du også automatisk under på, at du sørger for snerydning ved din grund. Det skal være sådan, at eksempelvis både postbud og skraldemand kan udføre sit arbejde hos dig uden at sætte liv og lemmer på spil. Det vil altså sige, at du som minimum skal sørge for, at der er ryddet sne hen til din postkasse og din skraldespand.

Udover at rydde sne på fortovet har du også pligt til at strø salt, grus eller andet, der forebygger glat føre. Du skal også altid huske at fjerne de istapper, der hænger ned. De kan være endnu mere skadelige end den glatte sne, hvis uheldet er ude.

Her har du pligt til at rydde sne på din grund:

  • På alle de fortove, der støder op til din grund
  • Ved skraldespand og postkasse
  • På trapper på din grund, der fører op til din bolig
  • I din indkørsel og på din havegang
Hvis der er varslet snevejr

Er der varslet snevejr, behøver du ikke at ligge søvnløs om natten og vente på, at du kan komme ud med din sneskovl. Men falder der sne om natten, bør du sørge for at få ryddet dit fortov og andre udendørsarealer, inden du tager afsted på arbejde om morgenen.

Sner det, mens du er på arbejde, skal du ikke stresse over, at du ikke kan komme ud med sneskovlen lige med det samme. Du skal blot sørge for at få det ordnet, så snart du kommer hjem fra arbejde. Reglerne for snerydning lyder på, at du skal fjerne sne og salte, så snart det er muligt. Og det er det altså først, når du har fået fri fra arbejde, og der er nogen hjemme på matriklen til at få det gjort.

Er der varslet snestorm om natten, så sæt vækkeuret en halv times tid, før du plejer, så du både har tid til at drikke morgenkaffe og få ryddet fortovet, inden arbejdet kalder. Og tag om nødvendigt en tur igen med skovlen, når du kommer hjem fra arbejde ud på eftermiddagen. Så har du dit på det rene.

Hvornår skal der ryddes for sne?

Fra morgen til aften – mere præcist fra kl. 7 til kl. 22 (dog først fra kl. 8 om søndagen) – skal du sørge for, at det er ufarligt at færdes på fortov og øvrige færdselsarealer ved din grund. Ellers kan du risikere at blive stillet til ansvar, hvis en sen hundelufter eller et tidligt postbud kommer galt afsted ved dit hus.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder de gældende regler for snerydning?

Har du gentagne gange undladt at rydde sne og salte efter forskrifterne, står det kommunen frit for at gøre det for dig – og sende dig en regning på arbejdet. Og den kan du ikke løbe fra at betale.

Du kan også få en bøde fra politiet, hvis det bliver meldt af en nabo eller forbipasserende, at du ikke lever op til dine forpligtelser om at rydde sne på dit fortov eller lignende. Det værste scenarium vil dog være, hvis en person falder på fortovet uden for dit hus og kommer til skade. Så kan det nemt blive dyrt for dig, når du står med et erstatningsansvar. Husk derfor altid at efterleve reglerne om snerydning. Så risikerer du ikke at være skyld i at andre kommer til skade i det glatte føre – eller at skulle betale en bøde for at lade sneen ligge.

HVAD HVIS DET SNER, MENS DU ER UDE AT REJSE?

Reglerne for snerydning bortfalder ikke, hvis du er bortrejst. Det er ikke en gyldig undskyldning for ikke at holde dit fortov og øvrige arealer fri for sne og is. Det vil derfor være smart at alliere dig med naboen eller en anden bekendt, der bor i samme område som dig. Husk både at aftale, at der bliver ryddet sne og strøet salt eller grus. Så kan du rejse væk med god samvittighed – uden at bekymre dig om personskader på din grund. Alternativt kan du få professionelle til at klare opgaven for dig.

REGLER FOR SNERYDNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ

Det er typisk kommunen, der står for at rydde sne på vejen. Det gælder dog ikke, hvis du bor på en privat vej eller en privat fællesvej. Her er det dig selv og/eller grundejerforeningen, der er ansvarlig for at holde vejen ryddet for sne.

Hvad er forskellen på en privat vej og en privat fællesvej?

Hvis du undrer dig over, hvornår noget er en privat vej til forskel for en privat fællesvej, så giver vi dig en kort forklaring her.

  • Der er tale om en privat vej, når det kun er dig, der har adgang til vejen. Det kan f.eks. være en indkørsel eller lignende. Her har du selv ansvaret for at holde vejen ryddet for sne og is.

  • Der er tale om en privat fællesvej, når vejen bruges af flere grundejere og er åben for offentlig trafik. Her har du sammen med de øvrige grundejere ansvaret for at stå for glatførebekæmpelse på vejen – og I skal ligeledes sørge for at overholde de gældende regler for snerydning på den private fællesvej.

Der kan være forskel på, hvornår noget bliver betegnet som privat fællesvej i land- og byzoner – og dermed kan dine forpligtelser også variere. Lad os tage et kig på reglerne her.

Regler for snerydning på privat fællesvej i byzone

Du har pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse ud for din grund, medmindre andet er aftalt i din grundejerforening. Det er desuden dit ansvar at vedligeholde vejen ud for din egen ejendom og ud til vejmidten. Det gælder samtlige veje, som din grund grænser op til – og altså ikke kun den vej, hvor du har udkørsel.

Det er dog helt op til jer, der bor på den private fællesvej, hvordan I vil organisere snerydningen. For eksempel kan I aftale, hvordan fordelingen af arbejdet og udgifterne skal være imellem jer. Vær i øvrigt opmærksom på, at det fortsat er de almindelige regler for snerydning, der gælder, når du bor på en privat fællesvej i en byzone. Det betyder, at trapper, indgange, brandhaner, installationer til trafikreguleringer, adgang til postkasser og affaldsbeholdere til hver en tid skal holdes fri for sne og glatføre.

Regler for snerydning på privat fællesvej i landzone

De regler, der gælder for snerydning af private fællesveje i landzoner, er nogle lidt andre end for byzonerne. Det skyldes typisk, at ikke alle har en grund, der grænser op til den private fællesvej. Derfor fordeler man udgifterne alt efter, hvor meget den enkelte bruger vejen.

Det er op til dem, der bruger vejen, at bestemme, hvordan de vil holde den. På samme måde gælder det for de udgifter, der kommer, og det arbejde der skal gøres, hvordan man vil fordele dem. Det kan for eksempel organiseres ved at oprette et laug eller en grundejerforening. Der skal desuden kun udføres snerydning og vedligeholdelse på vejen i det omfang, det er nødvendigt og ud fra den aktuelle færdsel, der er på vejen. Derfor anbefaler vi, at I kontakter kommunen for de specifikke krav og regler, der gælder i jeres tilfælde.

Hvis den private fællesvej ikke bliver ryddet

Som grundejere er det udelukkende jer, der har ansvaret – også juridisk – for at rydde sne på den private fællesvej. Derfor har I erstatningspligt, hvis nogle kommer galt af sted som følge af utilstrækkelig snerydning og glatførebekæmpelse.

De enkelte kommuner har tilsynspligt, og de er i deres gode ret til at få udført snerydning og glatførebekæmpelse på jeres regning, hvis ikke I ikke lever op til de gældende snerydningsregler.

REGLER FOR SNERYDNING PÅ PRIVAT VEJ

Bor du på en privat vej, gælder der nogle særlige regler for, hvordan du skal forholde dig til snerydning på selve den vej, du bor på. Langt de fleste ejerforeninger går sammen om at hyre et snerydningsfirma til at holde vejen i vintermånederne. Og de går altså på den måde sammen om at betale for udgifterne til snerydning.

Kommer der ikke et firma og rydder jeres vej? Så skal du som husejer sørge for at fjerne sne på den del af vejen, der går ud fra dit hus. Du skal tage ud til midten af kørebanen – og så skal huset over for dig tage den anden del af kørebanen. Her skal både ryddes sne og saltes, så det er forsvarligt at køre på jeres private vej.

VI HJÆLPER DIG MED AT OVERHOLDE SNERYDNINGS-REGLERNE

Hos Snevagten bruger vi maskiner til snerydning. Når du hyrer os, er det naturligvis vores ansvar, at alle regler bliver overholdt. Det sørger vi for. Får du os til at rydde sne hos dig, bliver du fri for alle dine snebekymringer. Vi sørger for, at det bliver gjort til aftalt tid, og at du kan leve op til alle de gældende regler om snerydning.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED AT OVERHOLDE REGLERNE FOR SALTNING OG SNERYDNING?

Vil du gerne slippe for selv at skulle bruge tid og tankekraft på, om du overholder de gældende regler for at rydde sne og salte på din virksomhedsgrund eller grunden ved din ejer- eller andelsforening? Så hjælper vi dig gerne. Giv os et kald på telefon 73 70 84 48, eller send os en mail på kundeservice@snevagten.dk for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om snerydning af din virksomheds udenomsarealer? Udfyld blot formularen med navn og telefonnummer – så ringer vi dig op. Du er naturligvis også velkommen til selv at kontakte os på tlf. 38 71 17 00.

Udfyld navn og telefonnummer, så ringer vi til dig inden for 24 timer

BEREGN EN PRIS PÅ SNERYDNING FOR DIN VIRKSOMHED


Gå til prisberegneren og indtast de nødvendige oplysninger og tryk beregn. Dette giver dig en indikation omkring prisen for snerydning af din virksomhed. Den præcise pris kræver en grundig besigtigelse af arealet omkring din ejendom.

Gå til prisberegneren

læs vores anmeldelser på facebook


Snevagten A/S har 4.8 ud af 5 stjerner baseret på 22 anmeldelser på Facebook.